اسان 1983 کان وڌندڙ دنيا جي مدد ڪريون ٿا

آڪٽيگونڪ ڊاگونل تسمو